Sport

De kleuters hebben een eigen speellokaal waar ze lichamelijke oefeningen krijgen. De kleuters hebben geen vaste gymtijden, vandaar dat hun gymkleding op school blijft. Vanaf groep 3 worden de gymlessen in de gymzaal gegeven. Voor de gymtijden verwijzen wij naar de nieuwsbrief aan het begin van het schooljaar.

Gymkleding
  • Groepen 0, 1 en 2 laten hun gymschoenen, voorzien van naam, op school.
  • Vanaf groep 3 nemen de kinderen na elke les de gymspullen mee naar huis.
  • Het is verplicht om tijdens de gymlessen in de gymzaal gymkleding te dragen (bijv. een korte broek en een t-shirt). Bovendien moeten de kinderen gymschoenen dragen om voetinfecties en blessures te voorkomen (geen balletschoentjes). Wilt u bij het kopen van gymschoenen controleren of de de zool niet glad is?
  • Wilt u er rekening mee houden dat kinderen zich (zelfstandig) vlot uit- en aan moeten kunnen kleden? Een broek is bijvoorbeeld vaak handiger dan een maillot.
  • Sieraden en horloges zoveel mogelijk thuis laten.
  • Lang haar samen binden.Koningsdag
Wij doen mee aan de landelijke Koningsdag, waarbij alle basisschoolkinderen meedoen aan sport en spel. Voor deze dag is altijd veel ouderhulp nodig. De werkgroep doet, te zijner tijd, een oproep voor hulp in de nieuwsbrief.

Hengelo Sport
Hengelo Sport organiseert het hele jaar door verschillende sport en beweegactiviteiten voor kinderen en jongeren uit Hengelo.Onze school maakt daar graag gebruik van. Dit betekent dat de midden- en bovenbouwgroepen een aantal zwemlessen per jaar krijgen, dat er themalessen verzorgd worden tijdens de reguliere gymtijden en dat er aan het einde van het schooljaar een sportdag wordt georganiseerd. In de bovenbouw wordt  meegedaan aan buitenschoolse sportactiviteiten zoals het voetbaltoernooi. Meestal vragen we dan ouders om te helpen bij het vervoeren of het fluiten.

Individueel kunnen kinderen ook meedoen aan activiteiten van Hengelo Sport. Zie hiervoor de website www.hengelosport.nl