Team

 

Juf Maaike
Peuterspeelschool (ma,di,do en vrij)

Maaike.hesselink@symbiohengelo.nl

Juf Claudia
Peuterspeelschool (di)
claudia.esselink@symbiohengelo.nl

Juf Laura

Groep 1/2 A (ma, di en woe)

Laura.mulder@symbiohengelo.nl

Juf Nicole

Groep 1/2A (woe, do en vrij)

Nicole.bokma@symbiohengelo.nl

Juf Karin
Groep 1/2B (ma, di, do en vrij)

Karin.vandriel@symbiohengelo.nl

Juf Anneke
Groep 1/2C (ma, di en woe)
anneke.rave@symbiohengelo.nl

Dawinja Geerdinck

Groep 1/2C (woe, do en vrij)

Dawinja.poorthuis@symbiohengelo.nl

Lieneke van Loenen
Groep 3A ( ma t/m vrij)

Lieneke.vanloenen@symbiohengelo.nl

Saskia Pross

Groep 3B (ma, di, woe en vrij)

Saskia.pross@symbiohengelo.nl

Floor Scholten
Groep 3B (woe, do en vrij)

Floor.scholten@symbiohengelo.nl

Carolien Mentink
Groep 4A (ma, di en woe)

Carolien.mentink@symbiohengelo.nl

Jolande van Aken

Groep 4A (woe, do en vrij)

Jolande.vanaken@symbiohengelo.nl

Nina Bartelink

Groep 4B

Nina.bartelink@symbiohengelo.nl

Merel Kamphuis

Groep 4B (verlof)

Merel.kamphuis@symbiohengelo.nl

Janine Stoevenbeld

Groep 4B (verlof)

Janine.stoevenbeld@symbiohengelo.nl

Jacqueline van der Bunt

Groep 5A ( ma di en woe)

Jacqueline.vanderbunt@symbiohengelo.nl

Jente Maartje Spel

Groep 5A (do en vrij)

Jentemaartje.spel@symbiohengelo.nl

Yvet Albek

Groep 5B ( ma, woe, do en vrij)

Yvet.albek@symbiohengelo.nl

Lotte Mekenkamp

Groep 5B (di en woe)

Lotte.mekenkamp@symbiohengelo.nl

Jan Bornerbroek

Groep 6 ( ma en di)

Groep 7/8 ( woe, do en vrij)

Jan.bornerbroek@symbiohengelo.nl

Sanne Oude Lashof

Groep 6 (woe, do en vrij)

Sanne.oudelashof@symbiohengelo.nl

Jordy ter Hofte
Groep 6/7 ( ma t/m vrij)

Jordy.terhofte@symbiohengelo.nl

Manon Ruisch

Groep 6/7 (LIO-student)

Manon.ruisch@symbiohengelo.nl

Raúl Castilla

Groep 7/8 (ma en di)

Raul.castilla@symbiohengelo.nl

Loïs Hofmeijer

Groep 8B (ma t/m vrij)

Lois.hofmeijer@symbiohengelo.nl

Ger Schepers

Groep 8A ( di t/m vrij)

Ger.schepers@symbiohengelo.nl

Ilse ten Doeschate

Kwaliteitscoördinator (ma, di en do)

Ilse.tendoeschate@symbiohengelo.nl

Sanne Roescher

Directeur (ma t/m do)

Sanne.roescher@symbiohengelo.nl

André Kloppenburg

Conciërge (ma, di, do en vrij)

Andre.kloppenburg@symbiohengelo.nl

Bert van der Sluis

Conciërge ( di, woe, vrij)

Bert.vandersluis@symbiohengelo.nl

Maria Levanian
Administratie (di, do en vrij)

Maria.levanian@symbiohengelo.nl