Ouders

Vakanties, vrije dagen en verlof
Bekijk de vakanties van schooljaar 2023-2024 en bekijk de informatie over verlof aanvragen.
Lees verder ›
Elk kind hoort erbij!
Hebt u een laag inkomen en kinderen t/m 17 jaar? Dan kunt u een kindpakket aanvragen bij de gemeente Hengelo.
Lees verder ›
Medezeggenschap
Iedere ouder/verzorger heeft recht op medezeggenschap binnen de basisschool.
Lees verder ›
Leerlingenraad
De leerlingenraad bestaat uit klassenvertegenwoordigers van de groepen 6 t/m 8 die nadenken en meebeslissen over activiteiten en veranderingen die er op de IKC Aventurijn kunnen plaatsvinden.
Lees verder ›
Continurooster
Bekijk de schooltijden en de overblijftips. 
Lees verder ›
Bibliotheek op school
Lezen is erg belangrijk voor de taalontwikkeling van een kind. Op school wordt daarom veel aandacht besteed aan lezen. Het zou fijn zijn als uw kind ook thuis met plezier leest.
Lees verder ›
Ouderraad
De Ouderraad (OR) vormt een brug tussen leren op school, het sociale leven in de klas en het familieleven thuis. De OR beheert de gelden, die via de ouderbijdrage binnenkomen en financiert daarmee de activiteiten die niet direct met het lesprogramma van de kinderen te maken hebben.
Lees verder ›
Foto's en filmmateriaal
Eén keer per jaar komt er een fotograaf op school om de kinderen te fotograferen. Er worden dan individuele foto's, gezinsfoto's (van de kinderen die op school zitten) en groepsfoto's gemaakt.
Lees verder ›
Sport
De kleuters hebben een eigen speellokaal waar ze lichamelijke oefeningen krijgen. De kleuters hebben geen vaste gymtijden, vandaar dat hun gymkleding op school blijft. 
Lees verder ›
Verjaardagen
Voor de meeste kinderen is het vieren van hun verjaardag op school een groot feest. Ze kunnen er zich erg op verheugen dat ze dan ook mogen trakteren.
Lees verder ›
Ziek zijn en medicijnverstrekking
Wanneer uw kind ziek is, kunt u uw kind vóór 08.30 uur afmelden via de school-app.
Lees verder ›
Excursies
Ieder jaar wordt er een schoolreisje georganiseerd voor de groepen 0/1 t/m 7. Ieder jaar gaat groep 8 drie dagen op pad (zie schoolkalender). Gedurende de schoolloopbaan gaan we regelmatig met de kinderen op pad
Lees verder ›
Gevonden voorwerpen
Er raken nogal eens kledingstukken zoek. Wij vragen u daarom de kleding die gemakkelijk kan blijven liggen (jassen, sjaals, wanten, gymkleding, enz.) van een naam te voorzien.
Lees verder ›
Bedrijfshulpverlening
Binnen het team hebben we een aantal BHV-ers. Zij zijn opgeleid om eerste hulp te kunnen verlenen en een ontruiming te kunnen organiseren. Beide onderdelen worden jaarlijks opgefrist en zonodig bijgeschoold.
Lees verder ›