Altijd verbonden

We blinken niet alleen uit voor onszelf, maar ook omdat we daarmee anderen kunnen helpen. En omdat anderen jou kunnen helpen. Samen elke dag een beetje beter. School is tenslotte ook jouw thuis. Jouw thuis, jouw wijk, jouw stad.
Op IKC Aventurijn worden coöperatieve werkvormen ingezet als middel om leerlingen te activeren en samenwerkend leren te ontwikkelen. Dit gebeurt in de eigen groep, maar er worden ook schoolbreed groepsdoorbrekende activiteiten georganiseerd.  Inhoudelijk wordt de lesstof gekoppeld aan een thema om zo de leeractiviteiten in verbondenheid aan te bieden. Het wereldoriënterende onderwijs wordt thematisch en groepsdoorbrekend aangeboden, zodat kinderen de verbinden krijgen met niet alleen de kinderen uit hun eigen groep, maar ook met de kinderen van andere groepen.