Oriëntatie op jezelf en de wereld

Op IKC Aventurijn werken wij met Blink Wereld. In de middagen staat het thematisch werken op de planning. Met Blink Wereld geven we invulling aan het vak wereldoriëntatie waarbij kennis, vaardigheden en houding in evenwicht zijn zodat kinderen ontdekken hoe de wereld in elkaar zit en hun kennis en vaardigheden kunnen toepassen in diverse situaties.
De rol van de leerkracht is hierbij cruciaal. Door te sturen, te verhelderen en interactie te stimuleren krijgen de lessen betekenis. Blink Wereld zorgt voor een  nieuwsgierige, onderzoekende en kritische houding bij de leerlingen.

 

Bij Blink Wereld draait het om essentiële kennis: om sleutelbegrippen. Dat is iets wezenlijks anders dan een reeks feiten, definities of jaartallen, waarbij leerlingen vaak moeite hebben om het verband te zien. De sleutelbegrippen dienen als kapstok waaraan leerlingen steeds nieuwe kennis kunnen ophangen. Om deze sleutelbegrippen actief in het hoofd te krijgen, wordt met Blink Wereld de nieuwsgierigheid geprikkeld. Ze komen aan bod in actuele, wereldse thema’s en lessen die blijven boeien door afwisseling en interactie.

 

Daardoor blijven kinderen openstaan voor nieuwe kennis, leren makkelijker en onthouden ze beter wat ze leren.

De lesmethodes van Blink Wereld stimuleert leerlingen om zelf te gaan ontdekken en onderzoeken. Leerlingen vergroten actief hun kennis van de wereld. En dat heeft direct positieve invloed op hun vaardigheid in lezen, taal en rekenen.