Excursies

Schoolreis
Ieder jaar wordt er een schoolreisje georganiseerd voor de groepen 0/1 t/m 7.

Schoolafscheidskamp
Ieder jaar gaat groep 8 drie dagen op pad (zie schoolkalender). Dit schoolkamp vormt de afsluiting van hun basisschoolperiode. Ook streven we doelen na als onderlinge verdraagzaamheid, gezelligheid, gezamenlijke verantwoordelijkheid, enz. De invulling en kosten worden t.z.t. bekend gemaakt.

Overige excursies
Gedurende de schoolloopbaan gaan we regelmatig met de kinderen op pad. Denk bijvoorbeeld aan een bezoek aan techniekmuseum Het Heim, de Heemtuin, de Schouwburg enz.
Meestal zijn we bij excursies afhankelijk van de hulp van ouder(s)/verzorger(s) voor vervoer en begeleiding. In dat geval komt er een oproep in de nieuwsbrief.