Huiswerk

In de bovenbouw worden de leerlingen door de leerkracht voorbereid op de overgang naar het voortgezet onderwijs.
Dit gebeurt o.a. door huiswerkbegeleiding, dat start halverwege groep 5. De kinderen krijgen één keer per week huiswerk: één taalblad en één rekenblad. Daarnaast werken kinderen van de bovenbouw soms vrijwillig thuis aan de thema’s. In overleg met ouders wordt er thuis, waar nodig, extra geoefend aan de basisvaardigheden.