IKC Aventurijn

Aventurijn bevordert besluitvaardigheid, volharding, waarneming en creativiteit. Dit is passend bij onze visie op een goed kindcentrum. Ons kindcentrum moet een fijne plek zijn waar kinderen zich thuis voelen, uitgedaagd voelen en lef leren delen.
Altijd vaardig

Altijd vaardig

Altijd verbonden

Altijd verbonden

Altijd zelfstandig

Altijd zelfstandig

Altijd ruimhartig

Altijd ruimhartig