Onderwijs

KiVa
Met ingang van het schooljaar 2023-2024 wordt IKC Aventurijn een KiVa school. KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten.
Lees verder ›
Groepering
In onze school werken wij met jaargroepklassensysteem. Samenwerkend lerend en betekenisvol leren zijn pijlers van ons onderwijs. In de klas werken de kinderen vaak zelfstandig of in kleine groepjes.
Lees verder ›
De basis op orde
Ons onderwijs is geen vrijblijvende aangelegenheid. We streven naar optimale opbrengsten op de gebieden taal, rekenen, begrijpend lezen, informatieverwerking en sociaal emotionele ontwikkeling.
Lees verder ›
Oriëntatie op jezelf en de wereld
Op IKC Aventurijn werken wij met Blink Wereld. In de middagen staat het thematisch werken op de planning.
Lees verder ›
Creatieve vakken
IKC Aventurijn is een kindcentrum waar er aandacht wordt besteed aan de talenten van kinderen binnen de ateliers. Een atelier is een werkvorm waarin kinderen hun eigen talenten op verschillende gebieden kunnen ontdekken.
Lees verder ›
Onderwijs aan het jonge kind
Wij vinden de zorg voor het jonge kind heel belangrijk. In de eerste jaren wordt de basis gelegd voor een succesvolle schoolcarrière.
Lees verder ›
Huiswerk
In de bovenbouw worden de leerlingen door de leerkracht voorbereid op de overgang naar het voortgezet onderwijs. 
Lees verder ›