Altijd vaardig

We weten wat we doen en we zijn er ook goed in. Net als jij: elke dag ben je beter in wat je doet, weet en kunt. Want wat is er nou fijner dan iets buitengewoon goed onder de knie te hebben?
Op IKC Aventurijn wordt lesgegeven vanuit het expliciete directe instructiemodel om ruimte te geven aan verschillen. De leerlijnen zijn leidend. Er wordt vrij met de methode omgegaan. De basisvaardigheden worden groepsdoorbrekend op niveau aangeboden. Er is in ons IKC veel aandacht voor talentontwikkeling op de culturele vakken.
De voortgang van de kinderen wordt getoetst met genormeerde adaptieve toetsen en door formatieve evaluatiegesprekken. Naar kinderen en naar ouders maken we dat zichtbaar in een adaptief rapport met behulp van de leerlijnen.