Wat is een ikc

Een integraal kindcentrum (IKC) is een voorziening voor kinderen van 0 tot 13 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen en te ontwikkelen.

Binnen een IKC is er een vloeiende overgang tussen onderwijs en kinderopvang en wordt er gewerkt met een integrale visie. Dit wil zeggen vanuit één team met één pedagogische en educatieve visie, een sterke verbinding tussen het binnenschools-en buitenschools leren, gericht op een brede ontwikkeling van kinderen en met een sterke rol voor ouders.

Kinderen bewegen zich dagelijks tussen thuis, kinderopvang, school, buurt en vereniging. Hoe klein zij ook zijn, hun wereld is groter dan je denkt. Wanneer de overgang tussen die verschillende omgevingen soepel verloopt, hebben alle betrokkenen daar baat bij. Het kind voelt zich veilig en gekend, omdat het omringd wordt door vertrouwde gezichten die elkaar aanvullen in hun eenduidige benadering. Die doorlopende ontwikkellijn tussen kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en onderwijs vormt de basisgedachte achter de integrale kindcentra.