Groepering

In onze school werken wij met jaargroepklassensysteem. Samenwerkend lerend en betekenisvol leren zijn pijlers van ons onderwijs. In de klas werken de kinderen vaak zelfstandig of in kleine groepjes. Op die manier stimuleren wij het zelfvertrouwen, de zelfstandigheid en de samenwerking van de kinderen.
Kinderen leren heel goed met en van elkaar in de interactie. Ze ervaren dat er meer leerstijlen zijn. Wij stimuleren de kinderen om presentaties te geven aan de anderen van de groep over een onderzoek dat ze hebben gedaan aan de hand van een onderzoeksvraag (thema). De materialen en hoeken die wij gebruiken worden flexibel ingezet, zodat ook ingespeeld kan worden op de individuele behoefte van de kinderen.