Bedrijfshulpverlening

Binnen het team hebben we een aantal BHV-ers. Zij zijn opgeleid om eerste hulp te kunnen verlenen en een ontruiming te kunnen organiseren. Beide onderdelen worden jaarlijks opgefrist en zonodig bijgeschoold.

Op onze school is een ontruimingsplan aanwezig dat in werking gaat bij brand of een andere calamiteit.
Twee keer per jaar houden we met alle kinderen een ontruimingsoefening. Bovendien houden we één keer per jaar een onaangekondigde oefening; een calamiteit komt immers altijd onverwacht.