Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit klassenvertegenwoordigers van de groepen 6 t/m 8 die nadenken en meebeslissen over activiteiten en veranderingen die er op de IKC Aventurijn kunnen plaatsvinden. Zij vertegenwoordigen hierbij de mening en ideeën van de leerlingen op school. De leerlingenraad wordt voorgezeten door de locatiedirecteur.

Visie

Leerlingen hebben prima ideeën en meningen over hoe hun plezier voor school en leren kan toenemen. De visie van de IKC Aventurijn is om leerlingen meer te betrekken bij het onderwijs. Het is belangrijk dat er naar hun ideeën geluisterd wordt. De leerlingenraad is een goede manier voor leerlingen om hun ideeën en meningen uit te dragen en voor de school om er iets mee te doen.
Daarnaast dienen we in het onderwijs aandacht te besteden aan: actief burgerschap en sociale integratie. Door het oprichten van een leerlingenraad kunnen leerlingen op een democratische wijze actief participeren en meedenken over schoolse zaken. Leerlingen worden hiermede zelfverantwoordelijke burgers, die op deze wijze actief kunnen deelnemen aan het verbeteren van de omgeving.

 

Doelen

IKC Aventurijn beoogt met het orgaan van een leerlingenraad een aantal doelen. Leerlingen leren:

  • een eigen mening vormen
  • ideeën en meningen te verwoorden en te beargumenteren
  • door middel van discussiëren een oplossing te vinden waar iedereen het mee eens is
  • actief luisteren
  • te overleggen en samen te werken
  • elkaars mening te respecteren
  • eigen verantwoordelijkheid nemen
  • leren zichzelf te presenteren
  • op speelse wijze de werking van democratie om actief deel te nemen aan onze maatschappij (actief burgerschap) te ervaren
  • zich in te zetten voor school en omgeving